Шанхайгаас хайсан хариултууд
2020-11-04 14:58:26  

Хятадын Олон улсын Импортын III экспог тохиолдуулж, CGTN суваг “Шанхайгаас хайсан хариултууд” цуврал нэвтрүүлэг бэлдсэний эхний ангийг та бүхэнд хүргэж байна. Хятад, Америк хоёр том гүрний харилцаа муудахын хирээр дэлхийн тэнцвэр ч алдагдаж байгаа шиг. Тэгвэл яг ийм нөхцөлд Америкийн аж ахуйн нэгжүүд Хятад улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа юу? Америкчууд болон Хятадууд өнгөрсөн, ирээдүйн талаар ямар байр суурьтай байгаа вэ? Сүр далайцтай эхэлсэн интегралчлал хаашаа явах вэ?