"Хутун" гэдэг үг уг нь Монгол үгнээс гаралтай
2020-12-03 11:06:50