Шинь Фа Ди захийн "шинэ амьдрал"
2020-12-14 10:45:34  

Уг захад цар талахын халдвар гарч тэр чигт нь хааж олон хоногоор халдваргүйжүүлэх, ариутгах ажил хийгдэж байсан бол одоо бүр мөсөн хэвийн ажиллаж эхэллээ