Сарны дээжийг албан ёсоор шилжүүлэн өгчээ
2020-12-19 15:41:47  

12-р сарын 19-нд, "Чан-Э 5" тандагч аппаратаар саран дээрээс авчирсан 1731 грамм дээжийг холбогдох судалгааны байгууллагад албан ёсоор шилжүүлэн өгчээ. Ингэсээр Хятад улс гадар гаригаас авчирсан дээжийг хадгалах, судалж шинжлэх ажлаа албан ёсоор эхлүүллээ. 

Сарны дээжийг албан ёсоор шилжүүлэн өгчээ

Сарны дээжийг албан ёсоор шилжүүлэн өгчээ

Сарны дээжийг албан ёсоор шилжүүлэн өгчээ

Сарны дээжийг албан ёсоор шилжүүлэн өгчээ

Сарны дээжийг албан ёсоор шилжүүлэн өгчээ

Сарны дээжийг албан ёсоор шилжүүлэн өгчээ

Сарны дээжийг албан ёсоор шилжүүлэн өгчээ

Сарны дээжийг албан ёсоор шилжүүлэн өгчээ