Хүн ард маань эе найрамдуу байж, эх дэлхий минь төвшин амгалан байх болтугай
2020-12-31 23:46:33