АДБХОБ-ны дэд ерөнхийлөгч: Эрүүл мэндийн салбарын дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтыг эрчимжүүлэхэд анхаарлаа хандуулна
2021-01-17 23:42:09  

Азийн Дэд бүтцийн Хөрөнгө Оруулалтын Банк байгуулагдсан таван жилийн турш 100 гаруй төсөлд 20 гаруй тэрбум ам долларын санхүүжилт босгож өгчээ. Цар тахлын нөлөөг зохицуулалтын тулд, өнгөрсөн онд мөн улс орнуудад 13 тэрбум ам долларын зээл олгосон байна. Энэ тухай тус банкны дэд ерөнхийлөгч ингэж хэллээ.