Хил сахисан киргиз үндэстний аав охин хоёр
2021-01-27 21:38:25  

Шиньжян нутагт: 

Киргиз үндэстний ард олон хил хязгаар нутгаар үе дамжин амьдарч ирсэн. Гулжамал Маматнур киргиз бүсгүй. Эх орныхоо дархан хилийг хамгаалах нь тэдний гэр бүлийн таван үеийнхний амлалт юм. Тэрээр 22 настайдаа хилчний үүргийг хүлээн авч, аавтайгаа хамт эзгүй уул талыг туулж, нутаг орноо хамгаалсаар явна.