Оливер Гранжений Шиньжяны дарсны үйлдвэрт
2021-01-27 19:24:49  

Шиньжян нутагт:

Шиньжяны дарсны үйлдвэр урт удаан түүхтэй билээ. Эртний баруун Жинь улсаас Тан улсын үе хүртэл Турпанд дарс үйлдвэрлэж байжээ. Хятадын Шиньжян болон Францын Бордо, Америкийн Калифорниг “Дэлхийн гурван том усан үзэм ургадаг бүс” гэдэг юм. Шиньжянд 100 гаруй дарсны үйлдвэртэй. Жилд 500 мянган килолитр дарс үйлдвэрлэдэг юм. Дарсанд дуртай Г.Олифер Шиньжяны дарсны соёлтой танилцах аянаас хоцрох ёсгүй.