Памир нутгийн үзэмж
2021-01-29 17:32:22  

 


Памирын өндөрлөг далайн төвшнөөс 4500 метр өргөгдөн, эртний торгоны замаар Энэтхэг, Афганистан, Ираныг холбосон чухал коридор болох бөгөөд хамгийн бартаатай, гайхамшигт хэсэг нь юм. Энд Хятадын Тажик үндэстэн болон Киргиз үндэстэн үе улиран аж төрж байна.