Кашгарын үзэмж
2021-01-29 17:16:54  

Кашгар хот бол торгоны зам дагуух худалдааны суурин, Ази Европыг холбосон зам харилцааны төв бөгөөд Ази Европын эдийн засаг, түүх соёлын чухал уулзвар газар болжээ. Кашгарын захад барааны төрөл зүйл олон, гудамж дүүрэн гар урлалын лангүй жигдэрч, нарийхан гудамжаар аялахад цаг хугацааны хонгилд орсон мэт үлгэр домог, инээмсэглэл баяр хөөр бялхаж байна.