Оливер Гранжений Кизилийн мянган бурхант агуйд аялсан нь
2021-02-02 18:45:57  

Шиньжян нутагт:

Кизилийн Мянган бурхант агуйг нийтийн тооллын 3-р зуунд байгуулсан байна. Дүн Хуангийн Мо Гао агуйгаас ч эрт байгуулагдсан юм. Жао Лияа Кизилд 20 шахам жилд амьдарч, тусгайлан ханын зургийг хуулбарлан зурах болон жуц-ын соёлыг судалсаар иржээ. Тэрээр уламжлалт цаасан дээр хуулбарлан зурах аргад баригдаагүй, бас элс, шороо, сүрэл зэрэг материалаар чулуун агуйн ханатай адилхан суурь хавтанг зургийн хавтандаа буулгаж, дараа нь зурж хуулбарлан зулдаг байлаа. Оливер Гранжений байдлыг ойлгохын тулд Жао Лияатай хамтаар эрт өдгөөг холбосон цаг хугацааны хонгилоор аялсан юм.