500,000 төгрөгөөр...
2021-02-05 19:16:18

Цагаан сарын бэлтгэл ханган 500,000 төгрөгт багтаан гэр зуурын хэрэглээний бараа, идэх уух зүйлээ цуглууллаа.

Хүлээн авч сонирхоно уу.