Хорчин нутгийн соёл түүхтэй танилцаарай
2021-02-26 10:44:59  

Хорчины тал нь ӨМӨЗО-ны зүүн хэсэгт оршиж, уул нурууд сүндэрлэсэн, гол мөрний урсгал ихтэй байгалийн сайхан үзэмжит бүс юм. Мянган оны тэртээгээс ой тайга, тал хээр, элсэн цөл, нуур цөөрөмд нь түүх болон соёлын ул мөр бат шингэж, өөрийн өнгө төрхөө гайхуулсаар ирсэн юм.

Хорчин нутгийн өнгө үзэмжтэй танилцана уу_fororder_2

Хорчин нутгийн өнгө үзэмжтэй танилцана уу_fororder_3

Хорчин нутгийн өнгө үзэмжтэй танилцана уу_fororder_4

Хорчин нутгийн өнгө үзэмжтэй танилцана уу_fororder_5

Хорчин нутгийн өнгө үзэмжтэй танилцана уу_fororder_6

Хорчин нутгийн өнгө үзэмжтэй танилцана уу_fororder_7

Хорчин нутгийн өнгө үзэмжтэй танилцана уу_fororder_8

Хорчин нутгийн өнгө үзэмжтэй танилцана уу_fororder_9

Хорчин нутгийн өнгө үзэмжтэй танилцана уу_fororder_10

Хорчин нутгийн өнгө үзэмжтэй танилцана уу_fororder_11

Хорчин нутгийн өнгө үзэмжтэй танилцана уу_fororder_12

Хорчин нутгийн өнгө үзэмжтэй танилцана уу_fororder_13

Хорчин нутгийн өнгө үзэмжтэй танилцана уу_fororder_14

Хорчин нутгийн өнгө үзэмжтэй танилцана уу_fororder_15

Хорчин нутгийн өнгө үзэмжтэй танилцана уу_fororder_16

Хорчин нутгийн өнгө үзэмжтэй танилцана уу_fororder_17

Хорчин нутгийн өнгө үзэмжтэй танилцана уу_fororder_18