“Гуулин толинд өмсгөл заслаа, түүхэн толинд төр улсаа, бусдын нүдэнд өөрийгөө”
2021-03-29 16:55:22