Үзэсгэлэнт сайхан Шиньжян нутаг
2021-03-31 18:00:13  

2015 онд Шиньжяны Сайрам нуур зэрэг газраар аялсан фото тэмдэглэлээсээ хуваалцаж байна. Сарантуяа

Үзэсгэлэнт сайхан Шиньжян нутаг

Үзэсгэлэнт сайхан Шиньжян нутаг

Үзэсгэлэнт сайхан Шиньжян нутаг

Үзэсгэлэнт сайхан Шиньжян нутаг

Үзэсгэлэнт сайхан Шиньжян нутаг