Дугуйт тэшүүр·Бээжин
2021-04-21 10:53:19  

Бээжингийн Ши Жиншань дүүргийн Шюй Ри дугуйт тэшүүрийн клубын дасгалжуулагч хичээл эхлэхээс өмнө үзүүлбэр хийлээ. Хувиас эрхэлсэн дутуйт тэшүүрийн ийм клуб Бээжингийн дүүрэг нэгбүрд хэд хэдэн байдаг. Бүрэн бус бүртгэлээр, Хятад улсын хувьд дугуйт тэшүүрийн клуб 1000 гаруй байгаа бөгөөд ийм спортоор хичээллэсэн, дасгал хийсэн хүний тоо 100 саяд дөхсөн байна.