Шиньжяны хөвөнгийн хаврын тариалан эхэллээ
2021-04-26 16:06:31  

Шиньжяны хөвөнгийн хаврын тариалан эхэллээ_fororder_1192188625480450102

2021 оны 4-р сарын 21-нд, Шиньжян Вэйли шяний 1 сая гаруй му хөвөн тарих ажил шувтарч байна.

Шиньжяны хөвөнгийн хаврын тариалан эхэллээ_fororder_1192188625480450064

Шиньжяны хөвөнгийн хаврын тариалан эхэллээ_fororder_1192188625480450095

Шиньжяны хөвөнгийн хаврын тариалан эхэллээ_fororder_1192188625480450119

Шиньжяны хөвөнгийн хаврын тариалан эхэллээ_fororder_1192188625485037579

Шиньжяны хөвөнгийн хаврын тариалан эхэллээ_fororder_1192188625485037614

Шиньжяны хөвөнгийн хаврын тариалан эхэллээ_fororder_1192188625485037622

Шиньжяны хөвөнгийн хаврын тариалан эхэллээ_fororder_1192188625485037598

Шиньжяны хөвөнгийн хаврын тариалан эхэллээ_fororder_1192188625486872594

Шиньжяны хөвөнгийн хаврын тариалан эхэллээ_fororder_1192188625486872591

Шиньжяны хөвөнгийн хаврын тариалан эхэллээ_fororder_1192188625486872609

Шиньжяны хөвөнгийн хаврын тариалан эхэллээ_fororder_1192188625486872633

Шиньжяны хөвөнгийн хаврын тариалан эхэллээ_fororder_1192188625487527947

Шиньжяны хөвөнгийн хаврын тариалан эхэллээ_fororder_1192188625487527980

Шиньжяны хөвөнгийн хаврын тариалан эхэллээ_fororder_1192188625487527987

Шиньжяны хөвөнгийн хаврын тариалан эхэллээ_fororder_1192188625487527964