Үзэсгэлэнт Гуанши
2021-04-26 16:00:38  

Үзэсгэлэнт Гуанши_fororder_416914283655308738

Хятадын баруун өмнөх нутгийн Гуаншигийн Жуан Үндэстний Өөртөө Засах Орон нь тэнгисийн эрэг дагасан 237.6 квадрат километр нутагтай, олон үндэстэн ястны нийт  57 сая байнгын оршин суугчидтай, хувьсгалын чухал суурин газар болсон үзэсгэлэнт уул устай газар нутаг юм.

Үзэсгэлэнт Гуанши_fororder_416941204510271165

Үзэсгэлэнт Гуанши_fororder_416946315521424022

Үзэсгэлэнт Гуанши_fororder_416957611285401970

Үзэсгэлэнт Гуанши_fororder_416967859085677699

Үзэсгэлэнт Гуанши_fororder_416967876265621709

Үзэсгэлэнт Гуанши_fororder_416967876265621782

Үзэсгэлэнт Гуанши_fororder_416977196352933721

Үзэсгэлэнт Гуанши_fororder_416982719680925240

Үзэсгэлэнт Гуанши_fororder_416996446404743919

Үзэсгэлэнт Гуанши_fororder_554573543210745870

Үзэсгэлэнт Гуанши_fororder_634113468507881580

Үзэсгэлэнт Гуанши_fororder_732014799888843246

Үзэсгэлэнт Гуанши_fororder_815162583600201798

Үзэсгэлэнт Гуанши_fororder_969050377059303728

Үзэсгэлэнт Гуанши_fororder_975233764165943384

Үзэсгэлэнт Гуанши_fororder_975233764165943526

Үзэсгэлэнт Гуанши_fororder_979697729835106552

Үзэсгэлэнт Гуанши_fororder_979697729835106580

Үзэсгэлэнт Гуанши_fororder_996755767976787990

Үзэсгэлэнт Гуанши_fororder_996755767976788065

Үзэсгэлэнт Гуанши_fororder_1039059632474292314

Үзэсгэлэнт Гуанши_fororder_1046803149271335071

Үзэсгэлэнт Гуанши_fororder_1053200606137942092

Үзэсгэлэнт Гуанши_fororder_1053200606137942214

Үзэсгэлэнт Гуанши_fororder_1062367406377402463

Үзэсгэлэнт Гуанши_fororder_1062367406377402590

Үзэсгэлэнт Гуанши_fororder_1071014352365289529

Үзэсгэлэнт Гуанши_fororder_1140869719121330254

Үзэсгэлэнт Гуанши_fororder_1140869719124607011

Үзэсгэлэнт Гуанши_fororder_1146357484738052170

Үзэсгэлэнт Гуанши_fororder_1160238690184331477

Үзэсгэлэнт Гуанши_fororder_1170863657594257596

Үзэсгэлэнт Гуанши_fororder_1184727906515025933

Үзэсгэлэнт Гуанши_fororder_1192193264052207624

Үзэсгэлэнт Гуанши_fororder_1192726432699908102

Үзэсгэлэнт Гуанши_fororder_1192726896556376079