Хүн хэлсэндээ хөлөг морь харайсандаа
2021-05-18 16:18:57