Биеэ засаад гэрээ зас, гэрээ засаад төрөө зас
2021-06-06 18:58:00