“Мөрөөдлийн хот Занаду" буюу Юаний дээд нийслэл Шанд
2021-07-23 13:08:11