Олимпийн хүүхэлдэйнүүд
2021-07-23 09:30:59  

Олимпын хүүхэлдэйнүүд_fororder_1972

Олимпын хүүхэлдэйнүүд_fororder_1976

Олимпын хүүхэлдэйнүүд_fororder_1980

Олимпын хүүхэлдэйнүүд_fororder_1984

Олимпын хүүхэлдэйнүүд_fororder_1988

Олимпын хүүхэлдэйнүүд_fororder_1992

Олимпын хүүхэлдэйнүүд_fororder_1996

Олимпын хүүхэлдэйнүүд_fororder_2000

Олимпын хүүхэлдэйнүүд_fororder_2004

Олимпын хүүхэлдэйнүүд_fororder_2008

Олимпын хүүхэлдэйнүүд_fororder_2012

Олимпын хүүхэлдэйнүүд_fororder_2016

Олимпын хүүхэлдэйнүүд_fororder_2020