Бост нуур
2021-09-23 15:25:34  

Бост нуур_fororder_mongol_20210923151352

Шиньжяны Баянголын Монгол үндэстний өөртөө засах жөүгийн Бост нуур нь Хятадын эх газар дахь хамгийн том цэнгэг усны нуур юм.

Бост нуур_fororder_mongol_20210923151412

Уг нуур Баянголын Монголын үндэстний өөртөө засах жөүгийн төв Хүрэл хотоос зүүн хойш 57 км зайд Бостнуур шянийн (хошууны) нутагт байрладаг.

Бост нуур_fororder_mongol_20210923151406

Бост нуур_fororder_mongol_20210923151401

Бост нуур_fororder_mongol_20210923151416

Бост нуур_fororder_mongol_20210923151420