ХКН-ын XIX сонгуулийн Төв хорооны VI бүгд хурлын онцлох үгүүд
2021-11-11 21:53:53  

ХКН-ЫН XIX СОНГУУЛИЙН ТӨВ ХОРООНЫ VI БҮГД ХУРЛЫН ОНЦЛОХ ҮГҮҮД_fororder_建设

ХКН-ЫН XIX СОНГУУЛИЙН ТӨВ ХОРООНЫ VI БҮГД ХУРЛЫН ОНЦЛОХ ҮГҮҮД_fororder_扶贫

ХКН-ЫН XIX СОНГУУЛИЙН ТӨВ ХОРООНЫ VI БҮГД ХУРЛЫН ОНЦЛОХ ҮГҮҮД_fororder_经济

ХКН-ЫН XIX СОНГУУЛИЙН ТӨВ ХОРООНЫ VI БҮГД ХУРЛЫН ОНЦЛОХ ҮГҮҮД_fororder_科技

ХКН-ЫН XIX СОНГУУЛИЙН ТӨВ ХОРООНЫ VI БҮГД ХУРЛЫН ОНЦЛОХ ҮГҮҮД_fororder_民生

ХКН-ЫН XIX СОНГУУЛИЙН ТӨВ ХОРООНЫ VI БҮГД ХУРЛЫН ОНЦЛОХ ҮГҮҮД_fororder_农业

ХКН-ЫН XIX СОНГУУЛИЙН ТӨВ ХОРООНЫ VI БҮГД ХУРЛЫН ОНЦЛОХ ҮГҮҮД_fororder_生态