Хятад-Африкийн хамтын ажиллагааны форумын Сайд нарын хэмжээний VIII хурлын нээлтэд Ши Жиньпиний тавьсан илтгэлийн онцлох үгүүд
2021-11-30 12:30:41  

Хятад-Африкийн хамтын ажиллагааны форумын Сайд нарын хэмжээний VIII хурлын нээлтэд Ши Жиньпиний тавьсан илтгэлийн онцлох үгүүд_fororder_Монгол 1

Хятад-Африкийн хамтын ажиллагааны форумын Сайд нарын хэмжээний VIII хурлын нээлтэд Ши Жиньпиний тавьсан илтгэлийн онцлох үгүүд_fororder_Монгол 3

Хятад-Африкийн хамтын ажиллагааны форумын Сайд нарын хэмжээний VIII хурлын нээлтэд Ши Жиньпиний тавьсан илтгэлийн онцлох үгүүд_fororder_Монгол 2

Хятад-Африкийн хамтын ажиллагааны форумын Сайд нарын хэмжээний VIII хурлын нээлтэд Ши Жиньпиний тавьсан илтгэлийн онцлох үгүүд_fororder_Монгол 4

Хятад-Африкийн хамтын ажиллагааны форумын Сайд нарын хэмжээний VIII хурлын нээлтэд Ши Жиньпиний тавьсан илтгэлийн онцлох үгүүд_fororder_Монгол 5

Хятад-Африкийн хамтын ажиллагааны форумын Сайд нарын хэмжээний VIII хурлын нээлтэд Ши Жиньпиний тавьсан илтгэлийн онцлох үгүүд_fororder_Монгол 6

Хятад-Африкийн хамтын ажиллагааны форумын Сайд нарын хэмжээний VIII хурлын нээлтэд Ши Жиньпиний тавьсан илтгэлийн онцлох үгүүд_fororder_Монгол 7

Хятад-Африкийн хамтын ажиллагааны форумын Сайд нарын хэмжээний VIII хурлын нээлтэд Ши Жиньпиний тавьсан илтгэлийн онцлох үгүүд_fororder_Монгол 8