Хөгжье гэвэл зам тавь, хөлжье гэвэл зам тавь
2021-11-30 13:31:57  

《Хөгжье гэвэл зам тавь, хөлжье гэвэл зам тавь》, сүүлийн арва гаруй жилийн турш Хятадын ДНБ жил бүр 6-10%-иар өссөн нь зам тээврийн хөгжилтэй нягт холбоотой юм. Хурдны замын сүлжээ зэрэг авто замын сүлжээний ерөнхий үзүүлэлтээс харахад Хятад улс дэлхийн тээврийн салбарт тэргүүлэгч орон болж, жил бүр олон мянган километр шинэ зам тавьж буй хурдаар давуу талаа нэмэгдүүлсээр байна.