Түүхэн туршлагаа дүгнэх нь ХКН-ын шилдэг уламжлал юм
2021-12-05 16:11:08  

үндэсний инновац болон хөгжлийн стратеги судлалын хүрээлэнгийн дарга Жэнь Бижянь хэлэхдээ, ХКН өөрийнхөө түүхэн туршлагаа дүгнэх шилдэг уламжлалтай. Амжилт олсон туршлага болон алдаж явсан сургамж ч бий. Онож алдсан туршлагаа явцдаа үнэнээс зөвийг эрэх зарчим баримталж, чөлөөтэй сэтгэж, цаг эринтэйгээ алхаа нийлүүлж ирсэн юм. Энэ бол 100 жилийн түүхтэй ХКН-ын эрч хүчээр дүүрэн байж, улам хүчирхэгжиж буй нь хамгийн том нууц нь юм гэжээ.