Залуус өөрийгөө зөв таньж орчноо зөв мэдэрч чадвал боломж тохиол хаана ч олддог...
2021-12-09 15:37:29