Улс төр, нийгмийн хуваагдал нь орчин үеийн ардчиллын сорилтыг улам хурцатгаж байна гэлээ
2021-12-13 15:52:02  

Сингапурын "Straits Times" сонин 12-р сарын 7-нд мэдээлснээр, “Пев судалгааны төв (Pew research center)” нь 2015-2021 онд дэлхийн хүрээнд  ардчиллын судалгаа хийсний дүнд: Ардчилалд хүрэх боломжгүй, улс төр, нийгмийн хуваагдал нь орчин үеийн ардчиллын сорилтыг улам хурцатгаж байна гэж олон нийт үзлээ. Судалгаанд харуулснаар, 2021 онд судалгаанд хамрагдсан 17 хөгжингүй эдийн засгийн цогцын 56 хувь нь улс төрийн тогтолцоонд  томоохон өөрчлөлт юм үү нарийн шинэчлэл шаардаж байна гэжээ.