• Хятадын олон улсын радио• Монгол хэлний редакци

• Миний нэг өдөр 2012-09-25

• "Чингисийн алтан тэвш " цомын яруу найрагийн наадам ( 1 )  2011-10-18

• "Чингисийн алтан тэвш " цомын яруу найрагийн наадам ( 2 )  2011-10-18

• "Чингисийн алтан тэвш " цомын яруу найрагийн наадам ( 3 )  2011-10-18

• "Чингисийн алтан тэвш " цомын яруу найрагийн наадам ( 4 )  2011-10-18

• "Чингисийн алтан тэвш " цомын яруу найрагийн наадам ( 5 )  2011-10-18

• "Чингисийн алтан тэвш " цомын яруу найрагийн наадам ( 6 )  2011-10-18

• "Чингисийн алтан тэвш " цомын яруу найрагийн наадам ( 7 )  2011-10-18

• "Чингисийн алтан тэвш " цомын яруу найрагийн наадам ( 8 )  2011-10-18

• "Чингисийн алтан тэвш " цомын яруу найрагийн наадам ( 9 )  2011-10-18

• "Чингисийн алтан тэвш " цомын яруу найрагийн наадам (10)  2011-10-18

• "Чингисийн алтан тэвш " цомын яруу найрагийн наадам (11)  2011-10-18

• "Чингисийн алтан тэвш " цомын яруу найрагийн наадам (12)  2011-10-18

• "Чингисийн алтан тэвш " цомын яруу найрагийн наадам (13)  2011-10-18

• "Чингисийн алтан тэвш " цомын яруу найрагийн наадам (14)  2011-10-18

• "Чингисийн алтан тэвш " цомын яруу найрагийн наадам (15)  2011-10-18

• "Чингисийн алтан тэвш " цомын яруу найрагийн наадам (16)  2011-10-18

• "Чингисийн алтан тэвш " цомын яруу найрагийн наадам (17)  2011-10-18

• "Чингисийн алтан тэвш " цомын яруу найрагийн наадам (18)  2011-10-18

• Өнчин модны тууль-----Цэцэнбилиг 2011-08-02

• Би хаа төрөө вэ-----Давлагаан 2011-08-02

• Чулууны магтаал----Золин 2011-05-13

• Чингисийн тамга----Тэргэл 2011-05-13
Webradio
Ярилцлага
Хятад хэл сурах

Күнзийн
сургалтын
танхим

Өдөр дутмын
хэрэглээний
хятад хэлний
хичээл
Цааш>>
Уран зохиолын кафе