• Хятадын олон улсын радио• Монгол хэлний редакци
• Газар нутаг, эх баялаг
• Улс төрийн тогтолцоо
• Эдийн засгийн тойм байдал
• Хятадын гадаад харилцааны тойм
• Хятадын аялал жуулчлалын том байдал
• Хятадын үндэстний тойм байдал
• Хятадын барилгын тойм байдал
• Дэлхийд хамгийн их цар хэмжээтэй боловсрол
• Хятадын байгаль орчны хамгаалалтын тойм
• Тайваний тойм байдал
• Шинжян, Түвд
• Хятадын эмэгтэйчүүдийн тойм байдал
• Уламжлалт анагаах ухааны тойм байдал
• Хятадын түүхэн дэх төр гүрэн