Оршин суугчдын орлого нь эдийн засгийн өсөлттэй нийцэж байна
2021-12-15 15:33:38
Share
Share this with Close
youtube WeChat

Оршин суугчдын эрхшээлд буй орлого гэдэг нь оршин суугчдын эцсийн хэрэглээнд зарцуулсан ба хадгаламжийн нийлбэрийг хэлж байна. Тухайлбал чөлөөтэй эрхшээдэг орлогыг  нь хэлж байгаа юм,үүнд бэлэн мөнгөний орлого болон бодитой бодисын орлогыг хамарч байдаг. Хятадын Үндэсний статистикийн газрын тоо баримтаас харахад энэ оны эхний гурван улиралд Хятадын оршин суугчдын хүн нэг бүрийн зарцуулж болох орлого нь 26265  юаньд хүрч,өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 9.7%-иар нэмэгдэн хоёр жилд дунджаар 5.1% нэмэгдсэн нь эдийн засгийн өсөлттэй үндсэндээ адил байлаа.

Эхний гурван улиралд Хятадын оршин суугчдын хүн нэг бүрийн цалингийн орлого нь 14917 юаньд хүрч, нэр дээрээ 10.6 хувийн хурдаар өсөж, хүн нэг бүрийн зарцуулж болохуйц орлогын 56.79%-г эзэлж байна.

Эхний гурван улиралд улс ардын эдийн засаг үргэлжлэн сэргэж, хот суурины  ажилгүйдлийн хэмжээ 2-р сараас ерөнхийдөө буурч, зарим нутаг нь хамгийн бага цалингийн стандартыг нэмэгдүүлсэн учраас гадагш явж хөдөлмөр үйлчилгээ хийдэг хүмүүсийн сарын цалин нь нэмэгдэж байна.