Хөвөөт шар хошууны тэшүүрийн талбай
2022-02-16 18:37:08
Share
Share this with Close
youtube WeChat

Өвөр Монголын Шилийн гол аймгийн Хөвөөт Шар хошууны Соёл спорт аялал жуулчлал радио телевизийн газар нь 12-р сарын дундуур түгээмэл ус тавин хөлдөөж, 300 квадрат метрийн тэшүүрийн талбай гаргасан бөгөөд тэшүүрийн холбогдох тоног төхөөрөмжийг бэлдэн,  1-р сарын 16-наас иргэдэд нээлттэй болголоо.