Ойн аж ахуйн ашиг шим
2022-06-08 20:04:24
Share
Share this with Close
youtube WeChat

Сүүлийн жилүүдэд Хятадад ойн нөөцөд тулгуурлан,ой хөчийн дундуур өвс ногоо, эмийн ургамал тарих, аялал жуулчлал хөгжүүлэх, үр жимсийг нь борлуулах зэрэг замаар давхар ашиг  хайж, иргэдийн орлогийг нэмэгдүүлж байна. Өнөөгийн байдлаар, 40 сая га ойн газрыг ингэж ашиглаад, 34 сая хүнийг ажлын байраар хангажээ.