Хонконг Жүхай Макаогийн гүүр ба Хонконгийн дэд бүтэц
2022-06-29 16:10:57
Share
Share this with Close
youtube WeChat

Хонконг Жүхай Макаогийн гүүрийн нийт урт нь 55 километр, Хонконг Жүхай Макаог холбодог газар алгассанаараа дэлхийд хамгийн урт гүүр, хамгийн урт ган хийцтэй гүүр бөгөөд далай доорх хоолойн туннелийн хамгийн урт далай алгассан гүүр юм. Мөн ч авто замын бүтээн байгуулалтын түүхэн дэх технологийн хамгийн ээдрээтэй, бүтээн байгуулалтын хамгийн бэрхшээлтэй, барилга байгуулалтын цар хэмжээгээр хагийн их гүүр юм. 2018 оны 10-р сард албан ёсоор ашиглалтад оруулснаар Хонконгоос Жүхай, Макао хүрэхэд 3 цаг зарцуулж байснаа 45 минутад хүрэх боллоо.