Будлан ордон олон нийтэд нээлттэй болов
2020-06-03 15:12:46  

Будлан ордон олон нийтэд нээлттэй болов

Энэ үеэр урьдчилан захиалга авах, цагийн хуваарь гарган, жуулчдын тоог хязгаарлах зэрэг арга хэмжээ авч ажиллаж байна.

Будлан ордон олон нийтэд нээлттэй болов

Будлан ордон олон нийтэд нээлттэй болов

Будлан ордон олон нийтэд нээлттэй болов

Будлан ордон олон нийтэд нээлттэй болов

Н.Пүрэвжав