Aнхдугаар удаагийн Хятадын олон улсын импортын экспо

Мэдээ

Хятадын олон улсын анхны импортын экспогийн сайн дурынхан ажилдаа оров
Хятадын импортын экспо Израйльд худалдааны улам их боломж нээнэ
Хятадын бараа худалдааны экспорт импорт нэмэгдэв
Хятадын импортын анхдугаар экспод зориулан “олон улсын бүтээгдэхүүнтэй танилцах” арга хэмжээ зохиож байна
Импортын экспог сурталчлах Фүшин хурдны галт тэрэг өнөөдөр хөдөлнө
Экспогийн үеэр аяллын өвөрмөц маршрут ажиллуулна

Фото

Хятадын олон улсын анхны импортын экспогийн сайн дурынхан ажилдаа оров
Импортын экспог сурталчлах Фүшин хурдны галт тэрэг өнөөдөр хөдөлнө
Хятадын гадаад валютын нөөц бага зэрэг буурчээ
Италийн аж үйлдвэр, худалдааны салбар Хятадын олон улсын импортын экспод оролцохоор бэлтгэж байна
Гуандүн, Хонконг, Макаог холбосон гүүр ашиглалтад орно
Экспорт импорт хурдтай өсөв