• Хятадын олон улсын радио• Монгол хэлний редакци
• Думбраа 2013YY04MM09DD
• Вянь жүн буюу Жигдэлсэн алтан хөөргө (Дээд бүлэг) 2010YY05MM07DD
• Вянь жүн буюу Жигдэлсэн алтан хөөргө (Доод бүлэг) 2010YY05MM07DD
• Сүө на 2010YY05MM07DD
• Ганц чавхдаст хөгжим 2010YY05MM07DD
• Бөмбөр 2010YY05MM07DD
• Рэваф 2010YY05MM07DD
• Хятадын хөгжмийн зэмсэг---Жүн хү 2010YY05MM07DD
• Пань 2010YY04MM09DD
• Лимб 2010YY04MM09DD
• Хуучир(四胡) 2010YY04MM09DD
• Хү Лү шяо(葫芦箫) 2010YY04MM09DD
• Ма бү (马布) 2010YY04MM09DD
• Күнхөү (箜後) 2010YY04MM09DD
• Юе чинь (月琴) 2010YY04MM09DD
• Ва ү (巴乌) 2010YY04MM09DD
• Хү Лү шэн(葫芦笙) 2010YY04MM09DD
• Шанз 2010YY04MM09DD
• Дөрвөн утаст хуур 2010YY04MM09DD
• Ма бү 2010YY04MM09DD
• Мү е буюу Модны навч (木叶 ) 2010YY04MM09DD
• Кумуз болон Хуштар 2010YY04MM09DD
• Бай болон Мяо лимб 2010YY04MM09DD
• Чи ба (尺八)) 2010YY04MM09DD
• Модон Сүө на (木管唢呐) 2010YY04MM09DD
• Хү Лү шэн 2010YY04MM09DD
• Көү шянь (口弦) 2010YY04MM09DD
• Күн хөү 2010YY04MM09DD
• Модон Сүө 2010YY04MM09DD
• Сы Хү буюу дөрвөн утаст хуур 2010YY04MM09DD
1 2
Webradio
Ярилцлага
Хятад хэл сурах

Күнзийн
сургалтын
танхим

Өдөр дутмын
хэрэглээний
хятад хэлний
хичээл
Цааш>>
Уран зохиолын кафе